Dr Aleksandar Nikolić, mala Škola uspeha (3) - ako mislite da možete i ako mislite da ne možete, u pravu ste

-    Odluka, da bi bila efikasna i imala svoje dejstvo i mesto u slagalici uspeha ,mora biti čvrsta i neopoziva. To znači da ćete ostvariti to što ste odlučili bez obzira na sve okolnosti, na sve prepreke, na sve probleme, na sve nedostatke na koje možete naići na putu ostvarenja odluke.


     Možete li nam objasniti  kako valjano  koristiti percepciju, volju, imaginaciju, memoriju, intuiciju, rezon, kao  sposobnosti intelektualnog uma u cilju postizanja uspeha i što višeg kvaliteta života, kao krajnjeg cilja svih tih napora?


Percepcija, volja, imaginacija, memorija, intuicija i rezon su sposobnosti našeg intelektualnog uma, našeg svesnog uma. Ako naučimo kako da ih pravilno koristimo naš život će se istog momenta promeniti na bolje. Kada kažem pravilno ne mislim samo ispravno, mislim i na način koji može da nam pomogne a ne na način koji nam odmaže.

Percepcija je naša tačka gledišta, kako gledamo na događaje, okolnosti, uslove, svoje sposobnosti ... Pravilno korišćenje percepcije je u direktnoj vezi sa još jednim od zakona Univerzuma, zakonom polariteta koji glasi: „Ne postoji ništa na ovom svetu što nema svoju identičnu suprotnost.“ Ne postoji dole ako ne postoji gore, ne postoji svetlost ako ne postoji tama, ne postoji toplo ako ne postoji hladno. Po tom zakonu takođe ne postoji ništa loše, a da nema svoju suprotnost, dobro. Šta ćemo mi videti,dobro ili loše, zavisi samo od toga kako koristimo percepciju. Ako smo dovoljno istrajni u bilo kojoj lošoj situaciji, lošim okolnostima pronaći ćemo dobru stranu.
Imaginacija je naša sposobnost da napravimo mentalnu sliku onoga što želimo da postignemo. Imaginaciju drugačije možemo nazvati maštom. Međutim, ja namerno ne koristim pojam mašta, jer većina ljudi uz njega automatski stavlja pridev „pusta“, nešto što ne može da se ostvari. Imaginacija nam pomaže da napravimo jasnu sliku onoga što želimo, da zamislimo da smo to već ostvarili i da doživimo sve ono što ćemo osećati kada ga ostvarimo.

Kakve slike pravimo takve će nam biti emocije! 


Da li znate da je 98% svih naših strahova samo proizvod imaginacije? Umesto da je koristite i pravite slike nečega što ne želite, koje će vas zaplašiti, koje će vas sputavati, pravite slike onoga što želite.
Za volju većina ljudi zna, ali je koristi na pogrešan način, pokušavajući da ubedi ili primora nekoga drugog da učini nešto za njih. Pošto i ta druga osoba ima volju, taj postupak uglavnom ne daje željene rezultate. Volja nam nije data da je tako koristimo. Volja nam je data da se držimo slike svoga cilja, svoje želje, bez obzira na sve spoljne uticaj bez obzira na sve okolnosti. To je prava upotreba volje.

Memorija je naša sposobnost da pamtimo informacije i da ih ponovo prizovemo kada nam je to potrebno. Mi pamtimo sve informacije koje primimo putem svojih fizičkih čula, a pamtimo i emocije vezane za određene događaje ili okolnosti. Kada se prisećamo stvari, događaja ili bilo čega drugoga, mi možemo da biramo čega ćemo se prisetiti. Nemojte se prisećati nečega što ne može da vam pomogne da postignete ono što želite, ili još gore ,nečega što će vas omesti da postignete svoj cilj. Prisećajte se svojih uspeha makar oni i ne izgledali veliki, makar i ne izgledali značajni. Prisećajte se lepih trenutaka. To vam može samo pomoći.
Rezon je naša intelektualna sposobnost da od raznih misli sklopimo jednu logičku celinu, da jasno definišemo svoju želju, svoj cilj. I ovde morate voditi računa da ne dozvolite da vam se potkradu misli koje će vas ograničiti, koje će vas sputati da ostvarite svoj cilj.
Intuicija je naša intelektualna sposobnost kojom možemo da osetimo promene energije u svojoj okolini. Putem intuicije primamo informacije koje nam nisu dostupne fizičkim čulima. Ako vas neko laže naprimer, osetićete to. Ako neko ko je iza vas pilji u vas, osetićete to. Da li vam se desilo da ste slušali neku pesmu na primer stotine puta, znate je napamet. I onda odjednom jednog dana nekoliko reči iz te pesme vam „zaparaju uvo“. To je odgovor na neko pitanje na koji niste mogli da ga nađete, ili putokaz za neku akciju. Ili vam odjednom padne na pamet ideja da nešto uradite. I to je putokaz za nešto što razmišljajući niste znali da rešite. Jedan od autora je rekao: „Kada se molimo , onda se mi obraćamo Bogu. Kada primamo informacije putem intuicije, to se Bog obraća nama.“-           Koliko je napora potrebno i da li je moguće iz statusa ropstva „prevesti“, promenom intelektualnog uma, sebe samog u slobodnog čoveka koji lako krči sebi put ka uspehu i ostvaruje rezultate kojima je zadovoljan?Kako se probija teror barijera i ostvaruje sloboda?

Prvo bih pojasnio Vašim čitaocima šta je to „teror barijera“. Zamislite nekoga ko radi po ceo dan i jedva zarađuje da prehrani porodicu. A onda mu neko da ideju da promeni posao ili čak započne privatni posao koji će mu doneti pet puta veću zaradu radeći nešto što nema veze sa njegovom strukom i što zahteva prekvalifikaciju, možda učenje stranog jezika, možda vožnju a on nije osposobljen ni za šta od toga. Sa jedne strane vrlo primamljiva zarada, mogućnost da obezbedi porodici mnogo lepši život, deci bolje školovanje, putovanja itd. Sa druge strane, strah da neće moći da nauči strani jezik, da neće moći da položi vozački, ili već nešto drugo što je potrebno. Tada u svesnom umu počne da sumnja, sumnja proizvodi emociju straha, strah proizvodi uznemirenost, anksioznost, agresivnost. To je „teror barijera.“ Lično znam neke ljude koji su u tim trenucima dobili temperaturu i bukvalno se razboleli. Većina ljudi kada se sretne sa „teror barijerom“ beži nazad u ropstvo. Radi isti posao, živi isti život. Ne vole ga, ne dopada im se, ali im je tako jednostavnije, tako im je komfornije.
Rešenje za to je da se čvrsto držite svoje ideje, svoga cilja, svoje želje. Da razmišljate o tome kako možete, a ne o tome zašto ne možete. Da zamišljate sebe sa već ostvarenim ciljem, da osećate svo zadovoljstvo, radost, ponos kada ostvarite svoj cilj. Vaša ideja će postajati sve snažnija, sve moćnija i jednog momenta će nadvladati sve strahove, probićete „teror barijeru“, bićete slobodni. 

Jednom kada probijete „teror barije“ i pogledate nazad,shvatićete koliko su vaši strahovi bili neosnovani, nekima ćete se možda i smejati.

Ne zaboravite, nova velika ideja će doneti novu „teror barijeru“ ali tada ćete već znati da vi imate moć da je probijete. Ja i dan danas nailazim na sopstvene „teror barijere“ ali me one sve manje usporavaju. Slobodu ne možete ničim izmeriti, još teže opisati.

-          Uloga naše slike o sebi  u uspešnosti tog puta do uspeha?

Većina ljudi koja se pati i muči kroz život, dozvoljava da njihovim razmišljanjem upravljaju problemi, nedostaci i nemaština koji se ogledaju u rezultatima koje postižu u životu. Oni znaju da ne mogu da uspeju, znaju i zašto. Oni to mogu i da vam dokažu. Sa druge strane nauka, a posebno psihologija, je došla do jednog od primarnih uzroka rezultata koje postižemo u životu. To je naša skrivena slika o sebi. Mi ne možemo postići bolje rezultate nego što je naša slika o sebi. Čak i ako uspemo da postignemo bolje rezultate, biće samo privremenog karaktera. Naša slika o sebi radi kao automatski mehanizam, kao termostat za temperaturu u sobi, na primer. Ako podesite termostat na 26 stepeni recimo, a u sobi je 21 stepen, termostat će poslati signal i vaše etažno grejanje ili već neki drugi uređaj za grejanje će se uključiti i grejati sve dok temperatura u sobi ne dostigne 25 stepeni i potom će termostat isključiti to grejno telo. Ako je vaš lični termostat, vaša slika o sebi podešena na neuspeh, svaki uspeh će biti privremenog karaktera.
To je razlog zašto je, na primer, većina dijeta neuspešna, tj. dgaje samo privremene rezultate. Gojazne osobe imaju sliku o sebi kao osobama sa preteranom težinom. Kada počnu da drže dijetu i gube kilograme njihova slika o sebi pokreće emotivne i druge procese koji će nadoknaditi izgubljenu težinu, kao što je termostat pokrenuo procese koji su nadoknadili temperaturu.
Naša slika o sebi je od vitalnog značaja za postizanje uspeha, za ostvarenje naših ciljeva i naših želja. Henri Ford je rekao: „Ako mislite da možete, ili ako mislite da ne možete – u pravu ste.“ Ja bih dodao, izbor je samo vaš.


-          U čemu se sastoji slagalica uspeha?

Uspeh u životu je slagalica i, kao i svaka druga slagalica, neće dati lepu sliku, onu sliku koju treba da napravimo, ako ne složimo sve elemente slagalice na njihovo odgovarajuće mesto. Da bi mogli da složimo sve elemente slagalice i ni jedan ne propustimo moramo pre svega znati koji su to elementi. Slagalica uspeha ima šest elemenata.
Prvi element slagalice uspeha je da znamo šta je to uspeh. U odgovoru na neko od prethodnih pitanja sam već objasnio taj element. Ali pošto je izuzetno važan ponoviću ga: „Uspeh je PROGRESIVNA REALIZACIJA VREDNOG IDEALA.“
Drugi element je VREDNI IDEAL. Obzirom  na to da je uspeh progresivna realizacija vrednog ideala, da bi mogli da ga realizujemo moramo da imamo vredni ideal. Vredni ideal je nešto u šta ste spremni da uložite sve svoje vreme,svu svoju energiju, sav svoj život. Drugim rečima vredni ideal je ideja u koju smo se zaljubili. Obzirom na to da je svako od nas jedinstveno biće i naši vredni ideali biće jedinstveni.
Treći element je ODLUKA. Većina ljudi kaže da znaju kako treba donositi odluke. Pogledajte samo rezultate koje postižu u životu i imaćete vrlo jasnu predstavu o njihovom znaju donošenja odluka. Većina ljudi kaže da je donela odluku pri čemu to što oni smatraju odlukom nije čak ni pusta želja. Odluka, da bi bila efikasna i imala svoje dejstvo i mesto u slagalici uspeha ,mora biti čvrsta i neopoziva. To znači da ćete ostvariti to što ste odlučili bez obzira na sve okolnosti, na sve prepreke, na sve probleme, na sve nedostatke na koje možete naići na putu ostvarenja odluke.
Četvrti element su naše paradigme. Paradigme su ništa drugo do skup svih naših navika, posebno navika razmišljanja i programiranih verovanja. Ako hoćemo da menjamo svoje rezultate moramo biti spremni i hteti da menjamo naše paradigme. Zamislite nekoga ko uporno radi sve više i više iste stvari na isti način, očekujući da dobije drugačije rezultate.Složićete se, ne ide.
Peti element je neograničeno snabdevanje. Veliki broj ljudi je blokiran verujući da je sve ograničeno, da nema dovoljno za sve i da mora da se takmiči sa drugima oko svog „parčeta kolača“. Naravno, ako razmišljamo i delamo na planu konkurencije, onda moramo da se takmičimo sa drugima. Svaki uspeh postignut na tom planu ima preveliku cenu i uglavnom je privremenog karaktera. Ali, ako radimo na kreativnom planu konkurencija ne postoji, nema ograničenja i ima dovoljno za sve. Budući da je svako od nas jedinstveno biće ukoliko definišemo svoj vredni ideal, ne nečiji tuđi, automatski razmišljamo i radimo na kreativnom planu. Možete biti uvereni da je vaš vredni ideal bez konkurencije.
I naravno sve to ništa ne bi vredelo bez šestog elementa a to je progresivno orijentisana akcija, tj. delanje. Kada pogledate masu ljudi, činiće vam se da su strašno zaposleni, zauzeti. Ako malo bolje razmislite, uvidećete da ono 75% svoga vremena troše na neproduktivne stvari, neproduktivne akcija, neproduktivno delanje. Pod pojmo neproduktivno podrazumevam svako utrošeno vreme, delanje na nešto što nema veze sa vašim ciljem i što vas ne pomera bliže ostvarenju vašeg cilja.

-          Imajući u vidu mentalni sklop našeg naroda, činjenicu da mnogi smatraju da je to što su rođeni siromašni  već istrasiralo njihov životni put, koliko je moguće ove metode primeniti, efikasno,ne samo da prosečan građanin Srbije poveruje u to da je rođen s neograničenim potencijalima, već i da , ovako trom, razočaran, bezvoljan i gotovo beznadežan, okrene svoje razmišljanje, ponašanje i delanje u pravcu  ULAGANJA NAPORA ZA POSTIZANJA USPEHA i postizanje uspeha samog?
U tom konekstu, ako su već naši rezultati izraz našeg prethodnog načina razmišljanja, koliko je to otežavajući i ograničavajući faktor postizanja uspeha?

Kada govorimo o mentalnom sklopu, mišljenja sam da nema boljeg ili lošijeg mentalnog sklopa. Svaki mentalni sklop bilo kog naroda ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Nije problem u mentalnom sklopu, problem je u tome kako ga koristimo. Uzeću za primer nešto što je karakteristično za mentalni sklop našeg naroda, inat. Znate svakako onu čuvenu „inat je loš zanat.“ Pa ne mora da bude. Ono što određuje rezultate koje daje inat je to kako ga koristimo. Ako ga koristimo da iz inata nešto ne uradimo, ili uradimo nešto loše onda je inat svakako „loš zanat“. Međutim, a koga koristimo da pokažemo drugima i sebi da nešto može da se uradi, kad niko u to ne veruje i smeju vam se, onda bi takva upotreba inata bila „dobar zanat“. Moram vam reći da je inat imao jednu od ključnih uloga kada smo u vreme sankcija uspeli da pošaljemo streličarsku reprezentaciju na svetsko prvenstvo u Londonu, da se čuje naša himna i podigne naša zastava. Vi procenite da li je inat bio „loš zanat“.
Naš prethodni način razmišljanja može biti ograničavajući faktor samo onoliko koliko mi to dozvolimo. Rekao sam već da mi apsolutno kontrolišemo svoje misli. Naš um možemo uporediti sa plodnom zemljom. Plodna zemlja će mnogostruko vratiti sve što posejemo. Od jednog zrna pšenice dobićemo vlat sa stotinom zrna. Plodna zemlja će mnogostruko vratiti sve što posejemo ali je ne zanima šta sejemo. Ako sejemo žito, vratiće nam izobilje žita. Ako sejemo korov, vratiće na izobilja korova. Isto je i sa našim umom. Naše misli su seme. Ako sejemo pozitivne misli vratiće nam se izobiljem dobroga. Ako sejemo negativne misli, vratiće nam se izobilje lošega. Mi biramo, i jedino smo mi odgovorni za izbor i rezultate koje dobijamo. Niko drugi, svako do nas pojedinačno za svoje rezultate.
Ideje i metode su univerzalne i primenjiva na svakog pojedinca bilo gde živeo na ovoj zemaljskoj kugli, bilo kojim jezikom govorio, bez obzira na obrazovanje, političku opredeljenost, državu, zemlju… I što je najvažnije rade, i to savršeno dobro rade.
Vidite, ljudima nije potrebna milostinja. Da me ne razumete pogrešno, apsolutno podržavam sve dobrotvorne akcije. Ali, tu se priča ne završava. Ljudima je, verujem,  mnogo potrebnija nada, inspiracija, lepa reč, podrška, da im se pokaže i da znaju da mogu da žive dostojanstvenim životom, životom vrednim življenja.
Onoga momenta kada ljudi shvate da je sve dobro i sve loše što ih okružuje proizvod njihovog načina razmišljanja, da su to sami proizveli bili toga svesni ili ne, tog momenta će i shvatiti da imaju neograničeni potencijal.


Kraj (bar ove) serije tekstova na temu Škola uspeha

Одговори
 
Empirijski sve to smo znali ali nismo hteli da primenjujemo jer je sve toliko jednostavno da postajemo sumnjičavi..
 
...a sve najbolje stvari su, u stvari, jednostavne...

Negoslava Stanojevic

пре 1 године  -  Дели се јавно
 
Dr Aleksandar Nikolić, mala Škola uspeha (3) - ako mislite da možete i ako mislite da ne možete, u pravu ste
-    -  Odluka, da bi bila efikasna i imala svoje dejstvo i mesto u slagalici uspeha ,mora biti čvrsta i neopoziva.   To znači da ćete ostvariti to što ste odlučili bez obzira na sve okolnosti, na sve prepreke, na sve probleme, na sve nedostatke na koje mož...
 
 · 
Одговори
 
U stvar slogan može da glasi Ako vam je dobro onda ništa.. i Izvinite ako je šta bilo.......
 
a da li Vam je nešto ostalo u sećanju?
 
S, ti uvek imaš tako sjajne dopune za moje tekstove, na kojima uvek mogu samo da kažem, hvala.
 
У основи читавог концепта, треба знати, јесте филозофска максима старогрчког филозофа Епиктета која гласи: "Човек се осећа онако како мисли". На овом темељу је настала и савремена психотерапијска пракса когнитивно-бихејвиоралне орјентације, иначе, како ствари стоје, са становишта позитивних психотерапијских ефеката, најуспешнија од свих до сада познатих. Поздрав Н.
 
Da probam još jedared. Sjajno, dobro objašnjeno i argumentovano. Volim tvoje tekstove, kao i intervjue kojima nam dobližiš ljude i neke dobre ideje...
 
Nadam se da će - nam - koristiti - ako ne kao putokaz, ono kao strelica u određivanju pravca. Čestitam tebi na upornosti da postaviš komentar, izgleda da bloger nešto zeki.
 
Ovo je suština svega i što se mene tiče, naučno dokazano. Sinhronicitet pogotovo. Hvala na podsjećanju.
 
I prrimeljivo , uz sve to... pa sad, kako kome... Hvala na javljanju.
 
Slobodno, daragaja,i bez pitanja. Nadam se da će pomoći.
 
Iako većinu stvari o kojima govori gospodin Nikolić već znam, neke su mi malo prosvetljene i jasnije. Samo, volela bih da se shvati: Moja najveća želja je da se moj muž zaposli. Ja to želim i za njega i za sebe. I on to želi. I zašto to nije u redu, jer ne mogu želeti nešto samo za sebe? Zar se želje ako su u saglasju ne pojačavaju? Hvala ti Negice za ovaj intervju. Sa tvojom dozvolom, ja bih ovo odštampala za sebe, jer mi je lakše da čitam štampano, pa da čitam više puta.

8 коментара

 1. Iako većinu stvari o kojima govori gospodin Nikolić već znam, neke su mi malo prosvetljene i jasnije.
  Samo, volela bih da se shvati: Moja najveća želja je da se moj muž zaposli. Ja to želim i za njega i za sebe. I on to želi. I zašto to nije u redu, jer ne mogu želeti nešto samo za sebe? Zar se želje ako su u saglasju ne pojačavaju?
  Hvala ti Negice za ovaj intervju. Sa tvojom dozvolom, ja bih ovo odštampala za sebe, jer mi je lakše da čitam štampano, pa da čitam više puta.

  ОдговориИзбриши
 2. Slobodno, daragaja,i bez pitanja. Nadam se da će pomoći.

  ОдговориИзбриши
 3. Ovo je suština svega i što se mene tiče, naučno dokazano. Sinhronicitet pogotovo. Hvala na podsjećanju.

  ОдговориИзбриши
 4. Da probam još jedared. Sjajno, dobro objašnjeno i argumentovano. Volim tvoje tekstove, kao i intervjue kojima nam dobližiš ljude i neke dobre ideje...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nadam se da će - nam - koristiti - ako ne kao putokaz, ono kao strelica u određivanju pravca. Čestitam tebi na upornosti da postaviš komentar, izgleda da bloger nešto zeki.

   Избриши
 5. У основи читавог концепта, треба знати, јесте филозофска максима старогрчког филозофа Епиктета која гласи: "Човек се осећа онако како мисли". На овом темељу је настала и савремена психотерапијска пракса когнитивно-бихејвиоралне орјентације, иначе, како ствари стоје, са становишта позитивних психотерапијских ефеката, најуспешнија од свих до сада познатих.
  Поздрав Н.

  ОдговориИзбриши
 6. S, ti uvek imaš tako sjajne dopune za moje tekstove, na kojima uvek mogu samo da kažem, hvala.

  ОдговориИзбриши

Volela bih da razmenimo mišljenja na ovu temu. Hvala.

Follow by Email