Lek za tetku, iz gasarče

   


Moja mati je imala sestru, nji dve beoše miradžike.Beše udata u drugo selo, posle se  tuj i preudade, čim ostade udovica, isto za udavca. Nikad neje priznala da je pogrešila, al da si pogreši, pogreši si, kako vikaše moj bašta, gledaj krivo, pravo zbori.
     Ajde, da otide kako je red, pa nekako, al si ga je ona imala i prvi muž dok voj beše bolan, pa čim voj sin u vojsku otide, ona si zbra sve živo što je donela u kuću, ostavi snau toprv dovedenu, i otide si kod njeg. Kude toga švalera. I ne baš  kod njeg, tam kude si je on živel sas prvu ženu i sas decu, nego su od toj doba živeli na jedno brdo, tuj njegovo gumno beše, stoka im je tuj čuvana.
 

   
   On iz njegovu kuću ništa neje iznel, sve si je na sina ostavil. A ona, snau si je  u kuću ostavila,  samu u četiri duvara dok voj se sin neje vrnul iz vojsku. I iz kuću iskara sve što si je nekada kako devojka unela. I posle što je unosila, kad pomreše moji baba i deda, pa je se sas moju majku podelila.

     Od tija dan sin više ni da čuje za nju. I nikuj mu reč jedan neje kazal. Kvo ima tuj da se priča kad ti rođena mati takoj napra'i! Još voj neje bilo malko sve toj, nego kad dojde on iz vojsku, ona ga zove pred mirovno veće da si traži presaci. On odleti u štalu, zakači presaci za volovi, izvuče i' na dvor i poruči voj da si gi zbere. Zbrala si je dačice za potpalu, za drugo se i nesu mogle iskoriste.

     Ostala je asli sama u onoj kućiče na gumno, gore u brdo, kude nikuj niti svrta nit proodi. Ćerku je imala, al i ona otide u varoš, po brata, ako i' je mati jedno vreme posvadila, poživeše se nekako.Posle  je ona njojnu materovinu i sve što je od drugoga muža nasledila, na ćerku prepisala.

     Dali od samuvanje, dali od sekiraciju ako je nekad videla da je pogrešila i da je se od sina tolko ogrešila, razbole mi se tetka. Dojde donde.
     Moja mati je iz drugo selo išla svaki dan kod nju. Kvo će pravi, nekude čula da se tija boles za koji nema lek, može  leči sas gas. Pa voj je svaki dan davala po jedno kašiče.
     I tetka se počela kolko tolko popridiza. Kad, jedmput moja mati boljške zadzre, ono iz onuj vlašu sas gas mnogo odpražnjeno, poviše nego što voj je ona davala da pije gas. I gasarče ispražneno.    Tetka si sama, kad je videla da voj je boljo, uzimala gas kad moja mati neje bila tuj.
     I požive si, posle, još neko vreme. U kućiče na gumno, kude ju je drugi muž ostavil. Ćerka ju, poposle, kad si umre od staros, sarani kude prvoga muža. Sin oćuta, diza ruke i on, kvo će  pravi.
     Ne znam dali je gas pomogal, u toj ti se ne mogu zakunem, al ona je posle na moju mater oratila, ti me izleči sas onija gas.asli- potpuno
vlaša - flaša
gas - petrolej
gasarče - posudica u obliku lampe u koju se sipa gas i upali fitilj koji služi za osvetljenje
zadzre - zagleda
presaci - iskovane daske u obliku korita, da bi se tu sipala hrana za stoku koja je u štali
   

2 коментара

Volela bih da razmenimo mišljenja na ovu temu. Hvala.

Follow by Email