Ništa lakše nego prijaviti radnika... samo ako hoćešDošao moj rođak iz inostranstva posle jedno 20 godina i ništa mu nije jasno. Zna da je u zemlji kriza, da se teško živi i da su mnogi na ivici siromaštva, a kad hoće da popije piće u obližnjem parkiću, najčešće mora da obrne i po koji krug u šetnji... dok ne pronađe slobodan sto. Odveo ženu u kozmetički salon, a tamo svi stolovi i sve stolice zauzete, jedva su preko veze dobili slobodan termin za ugradnju trepavica.


Šta je ovo – pita, dok mi objašnjava ono što i sama znam: na tom bogatom zapadu preko dana kafići su prazni, a oni koji zalaze u njih čine to tek po isteku radnog vremena ili kasnije, uveče; kod frizera i kozmetičara se ide u krajnjoj nuždi, skupe su te usluge čak i za one koji sasvim solidno zarađuju.
A najviše se čudi zvaničnim podacima  o stopi nezaposlenosti, koji se nikako ne uklapaju sa pričom o oglasu „Potrebni radnici“, uredno zalepljenom u proseku na vratima svakog drugog lokala.

Njega je školovao i vaspitavao taj zapad, gde  neobavešteni Srbenda  koji pruža novčanicu milicionaru u nameri da ga spreči u pisanju kazne za prekršaj, dobije odgovor: Vi meni ne dugujete pare.
Teškom mukom mu objasnih nekako da je to oglašavanje slobodnih radnih mesta sve drugo, samo ne istinski oglas za zapošljavanje.

-          - To je samo pokriće, maska za one unutra koji već rade, ali nisu prijavljeni – kažem, dok me gleda razrogačenih očiju – pa kad naiđe inspekcija i kojim slučajem radnik bez radnog odnosa ne uspe da umakne i da se sakrije, da vlasnik radnje ima izgovor kao odgovor: On je na probnom radu, počeo je koliko jutros i baš sam nameravao da ga prijavim, koliko sutra.

Pa ko velim, kad sam već kod ove teme, da tim večitim oglašavačima  potražnje za novim radnicima pokušam da pomognem u tom, za njih očito jako omraženom poslu – a to je prijava radnika.


GDE SE PRIJAVLJUJE RADNIK

NEPOSREDNO:

Najjednostavnije je prijavljivanje radnika elektronskim putem, u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. U tom slučaj nužno je da poslodavac ima Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES), kao neku vrstu digitalnog potpisa. I ukoliko prijavljivanje obavlja lice koje nije direktor ili osnivač firme, nužno je da poseduje ovlašćenje.
I da – zakonodavac je odredio rok od tri dana od dana potpisivanja ugovora o radu, dokle se radnik može prijaviti onlajn.

POSREDNO, po posebnoj proceduri u nadležnoj filijali:

-Republički fond zdravstvenog osiguranja (RFZO) je mesto gde se radnik može prijaviti u slučaju neispunjavanja nekog od navedenih uslova za prijavljivanje elektronskim putem. Adresa je – sedište firme ili prebivalište radnika.

-Filijala fonda za  penziono-invalidsko osiguranje (PIO), u opštini u kojoj je sedište firme.

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVLJIVANJE RADNIKA

-          Ugovor o radu potpisan od strane poslodavca i zaposlenog ( Obavezno se sačinjava u pisanog formi  i zaključuje se pre stupanja zaposlenog na posao).

-          Jedinstvena prijava ili  M obrazac: predajom ovog popunjenog obrasca poslodavac obaveštava nadležne institucije o tome da ima novog radnika za koga će, prilikom obračuna i isplate zarade, uplaćivati socijalne doprinose, čime taj radnik ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu. Prvi vidljivi efekat ove prijave je zdravstvena knjižica, odnosno od skora zdravstvena kartica, koja omogućuje radniku ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite, a zatim sledi i upisivanje radnog staža.
 
-          Lična karta zaposlenog

-          Ukoliko radnika prijavljuje ovlašćeno lice, potrebno mu je ovlašćenje direktora.

-          U slučaju prekoračenja roka od tri dana, dakle ukoliko se radnik prijavljuje na šalteru, potrebna je i Izjava o kašnjenju, u kojoj se navode tehnički razlozi koji su do toga doveli.

Po završetku prijavljivanja radnika, poslodavac dobija obrazac MA – potvrdu o prijavi na socijalno osiguranje, koja sadrži sve podatke kao Obrazac M.

Postupak prijavljivanja zaposlenog je isti i za prijem na određeno i na neodređeno vreme.

Ilustracije su odavde


Follow by Email